Angrerett

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Vi anbefaler å ta godt vare på originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen.

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten må du som kunde gi klar beskjed til oss innen angrefristens utløp om at du ønsker å benytte angreretten. Det oppfyller ikke kravet til melding om angrerett å la være å hente pakken ut på posten.

Varen som du angrer på skal sendes i retur til oss uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra melding om angrerett er gitt.

Returvarer må sendes enten som brevpakke eller som vanlig pakke, returvarer må ikke sendes som postoppkrav.

Angreskjema for den aktuelle ordren følger vedlagt pakken.

Det er ikke angrerett på forseglede varer der forseglingen er brutt. Dette gjelder for eksempel hygiene produkter.


Retten til å foreta nødvendig undersøkelser av varen

Du som kunde har rett til å kunne foreta nødvendige undersøkelser av varen på lik linje med måten du i en butikk kan undersøke varene. Undersøkelsen av varen må gjøres på en forsvarlig måte uten at varen tar skade eller at salgsemballasje, merkelapper etc blir ødelagt.


Plikten til å betale kompensasjon for redusert verdi på varen

Dersom du som kunde bruker eller undersøker varen på en måte som går ut over normal og nødvendig undersøkelse av varen og dette medfører at varens verdi er redusert og varen ikke lenger er salgbar, vil det bli trukket fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen.


Tilbakeføring av varens kostnader

Så fort vi har mottatt varen du som kunde har angrerett på og har sendt i retur til oss, vil vi ekspedere angreretten og tilbakeføre varens kostnad til samme betalingsmiddel som du benyttet ved kjøp. Dersom du har kjøpt varen med fakturabetaling og allerede har betalt fakturaen, også inkludert varen du har angret må du oppgi ditt kontonummer slik at vi kan tilbakebetale beløpet.

Vi tilbakebetaler beløpet så fort som mulig og senest innen 14 dager etter mottak av angrerettmeldingen.

Andre forhold som for eksempel feilleveringer, transportskader eller reklamasjon på vare omfattes ikke av angreretten.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:
  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).
  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen eller mottatt datafiler på egen server, eller der lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.(jf. Ang Angreretten § 22, punkt g og n)
  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)
  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

Aktiv handling

Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).