Salgsbetingelser

1. Generelt
Disse kjøps- og salgsvilkår utgjør sammen med din bestilling og en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for ditt kjøp i nettbutikken ORIS Dental Netthandel AS. Avtalen utfylles for øvrig av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Ved eventuell motstrid går disse kjøps- og salgsvilkår foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving.

Aldersgrense for kjøp av reseptfrie legemidler og for å foreta kjøp på kreditt er 18 år.
2. Parter
Selger er: ORIS Dental Netthandel AS og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.
3. Bestillings- og avtaleprosess
Kjøpet er bindende fra det øyeblikket du har sendt bestillingen og denne er blitt bekreftet registrert. Du vil deretter få en ordrebekreftelse tilsendt per e-post med oversikt over bestillingen. Du bør lese nøye gjennom ordrebekreftelsen og sikre at den samsvarer med kjøpers bestilling.

Dersom en bestilt vare er utsolgt eller av andre grunner ikke kan skaffes, forbeholder ORIS Dental Netthandel AS seg retten til å endre din bestilling. I slike tilfeller vil ORIS Dental Netthandel AS ta kontakt med deg og anbefale alternative produkter. 
4. Pris og fraktgebyr
Det er de på nettsiden til enhver tid oppgitte priser som gjelder ved bestilling av varer. Den oppgitte prisen inkluderer merverdiavgift og andre relevante kostnader. Fraktkostnader kommer likevel i tillegg. Ved tilfeller av skrive- eller trykkfeil av betydning kan ORIS Dental Netthandel AS slette eller avvise denne delen av ordren. Dette gjelder selv om du har mottatt en ordrebekreftelse.

De oppgitte tilbudspriser gjelder i angitt tidsperiode eller så lenge varen finnes på lager.
5. Betaling
ORIS Dental Netthandel AS bruker Klarna for betaling og støtter faktura, Visa eller Mastercard. Oppstår det problemer i forbindelse med betaling, ta kontakt med ORIS Dental Netthandel AS på butikk@orisdental.no.
6. Salgspant
ORIS Dental Netthandel AS har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22.
7. Frakt og levering
ORIS Dental Netthandel AS sender varer til adresser i hele Norge.

Estimert leveringstid er 1-7 arbeidsdager avhengig av valgt fraktalternativ og avstand mellom vårt lager til bestemmelsesstedet. Levering av varer skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Levering anses skjedd når du, eller noen på dine vegne, fysisk har fått varen i din/sin besittelse. ORIS Dental Netthandel AS har risikoen for varene frem til levering har funnet sted.

Så snart du har mottatt varene bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen, og at varene er i orden.
8. Reklamasjon
Hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende følgeseddel eller kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varen, må han eller hun innen rimelig tid gi beskjed/reklamere. Det skal i reklamasjonsmeldingen angis hva slags feil eller mangel som påberopes.

Ved reklamasjon, ta kontakt med vårt kundesenter: butikk@orisdental.no.

ORIS Dental Netthandel AS sitt mangelansvar følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hvis det foreligger en mangel etter loven har ORIS Dental Netthandel AS rett til å tilby retting eller omlevering. Dersom ORIS Dental Netthandel AS sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.

ORIS Dental Netthandel AS påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

ORIS Dental Netthandel AS er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.
9. Angrerettloven
Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Ved bruk av angreretten bes du benytte det angrerettskjemaet du får tilsendt på e-post i forbindelse med utsendelse av din ordre eller kontakte butikk@orisdental.no.

Ved bruk av angreretten må varen levers tilbake til ORIS Dental Netthandel AS uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. ORIS Dental Netthandel AS har rett til å holde tilbake mottatt betaling inntil vi har mottatt varen i retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at varene er returnert.

Vi gjør oppmerksom på at du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Direkte kostnader omfatter forsendelses- eller transportkostnader, og andre direkte kostnader som innkjøp av ny fraktemballasje.

Angreretten gjelder ikke:
  1. Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
  2. Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
  3. Varer som raskt forringes fysisk
  4. Legemidler og medisinsk utstyr
  5. Produkter som er forseglet av hygieniske grunner, der forseglingen er brutt
10. Behandling av personopplysninger
For å kunne gjennomføre ditt kjøp trenger vi å behandle enkelte opplysninger om deg. I det følgende vil vi beskrive hvilke personopplysninger som lagres og formålet bak behandlingen:
  • Navn og adresseinformasjon: Brukes til forsendelses formål i forbindelse med bestilling av varer.
  • Telefon / e-post: brukes til å kontakte Kjøper i forbindelse med behandling av ordrer.
Vi gjør også oppmerksom på din rett til innsyn i personopplysningene som vi behandler, og at disse til enhver tid kan kreves slettet. Ønsker du mer informasjon om dette eller sletting av dine opplysninger, kontakt vårt kundesenter.

ORIS Dental Netthandel AS gir ikke informasjon videre til tredjepart i noen henseende, dog unntatt de offentlige myndigheter. De data som oppgis ved registrering som ny kunde er fortrolige, og ansatte hos ORIS Dental Netthandel AS er underlagt taushetsplikt.

Alle aktiviteter hos ORIS Dental Netthandel AS registreres automatisk i en loggfil. Loggfilen brukes kun til anonyme statistiske formål. (Antall besøkende, treff osv.)
11. Sikker netthandel
Betaling med kredittkort er trygt og enkelt. Du taster inn kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi samarbeider tett med Klarna. Dette gjør at du kan være sikker på at dine persondata ikke kommer på avveie. Kredittkortnummeret ditt gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken. All kommunikasjonen foregår kryptert.
12. Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller de ordinære domstoler.

Rett verneting er Trondheim tingrett. ORIS Dental Netthandel AS vil følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.
13. Innhold på nettsiden
ORIS Dental Netthandel AS gjør sitt ytterste for at informasjonen på våre nettsider skal være korrekt og oppdatert.

Produktbilder kan avvike noe fra produktets faktiske utseende.

Informasjon på våre nettsider er omfattet av åndsverkloven, og kan ikke kopieres eller gjengis, uten at ORIS Dental Netthandel AS angis som kilde.